DiamantentreprenØrsektionen

Velkommen...

Diamantentreprenørsektionen har til formål, at samle de mest betydningsfulde firmaer i branchen.

Diamantentreprenørsektionen er en sektion under Dansk Byggeri og dermed omfattet af BYG GARANTIORDNING.

Savklinger og kernebor er belagt med diamantpartikler, som gør os i stand til at skære og bore i alle faste materialer som jernbeton og asfalt.

Diamantboring bruges ofte for ny rørinstallation i boligblokke, hvor stor præcision er en forudsætning for brandtætning. Det kan være forbundet med livsfare, hvis røg fra en underliggende etage kan trænge op gennem etageadskillelsen til overliggende etager. Et hul boret med diamantbor kan gøres helt tæt.

Når der skal lægges fjernvarme ind, er det ligeledes nødvendigt, at kunne lave en gennembrydning i fundamentet, som kan tætnes igen. 

Diamantskæring udføres ofte, hvor betonelementer skal ændres, eller hvor der skal foretages skånsom nedbrydning. Diamantskæring tages også i anvendelse, når en glammel bunker eller betonsilo skal have vindueshuller i forbindelse med ændring til beboelse.

Asfaltskæring med diamantklinger foretages, hvis bestående asfalt skal fjernes, for at foretage nedgravning af kabler eller lignende  

Efterfølgende kan man lave en tæt forbindelse mellem gammel og ny asfalt.

 

 

Nyt fra foreningen
Nyhedsbrev december 2015, (31-01-2015)
Kontingent og indmeldelsesgebyr, (28-05-2013)